Datasett: Evropský výzkum hodnot - spojená data

Variabelgruppe: Partner/ka (manžel/ka) respondenta

Variablar

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.