Datasett: Biopotraviny 2011

Samandrag

Výzkum si kladl za cíl prozkoumat, jakým způsobem je uskutečňována uvědomělá spotřeba potravin (s ohledem na motivy spotřebitelů), zjistit, které okolnosti ji ovlivňují a odpovědět, jaké jsou aktuální společenské důsledky tohoto jevu pro naplnění udržitelné produkce potravin. Klíčovým konceptem stojícím za výzkumem je Ajzenova teorie plánovaného chování, která analyzuje chování aktérů s ohledem na jejich záměry.

Variabelgrupper

Full tittel

Biopotraviny 2011

Identifikasjonsnummer

CSDA00227

Ansvarleg forfattar

Namn Tilknyting
Česká zemědělská univerzita v Praze ČZU
doc. Ing. Mgr. Lukáš Zagata, Ph.D.

Produsent

Namn Tilknyting Forkorting Rolle
Česká zemědělská univerzita v Praze ČZU ČZU příprava výzkumu
SC&C sběr dat
Bc. Michaela Kudrnáčová Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. ČSDA archivace, vytvoření elektronického codebooku

Produksjonsdato

2011-04

Sponsor/finansierande institusjon

Namn Forkorting Rolle Løyving
Grantová agentura ČR GAČR finanční podpora výzkumu GPP404/10/P411
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT archivace dat LM2015060

Datadistributør

Namn Tilknyting Forkorting
Český sociálněvědní datový archiv Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. ČSDA

Distribusjonsdato

2017-09-22

Versjon

První verze dat a metadat

Dato: 2017-09-22

Type: Verze 1.

Bibliografiske tilvising

Česká zemědělská univerzita v Praze ČZU. Biopotraviny 2011 [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2017 [citováno DNE]. DOI 10.14473/CSDA00227

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Strava a výživa

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2011-04-11 2011-05-03

Land

Česká republika  (CZ)

Geografisk omfang

území ČR

Geografisk eining

Kraj

Analyseeining

jedinec

Univers

Občané České republiky, starší 18 let, kteří mají vlastní domácnost, kteří nakupují biopotraviny relativně často (alespoň jedenkrát za měsíc) a současně se při těchto nákupech orientují podle znalosti značek biopotravin. Podrobné informace o těchto charakteristikách viz dotazovací nástroj k výzkumu.

Datatype

survey data

Tidsmetode

Jednorázové šetření

Datainnsamlar

SC&C

Utvalsprosedyre

Kvótní výběr podle pohlaví, věku, vzdělání respondenta a podle velikosti obce v rámci krajů. U těch respondentů, kteří vyhověli kvótám proběhl  screening, který umožnil pokračování v dotazování pouze těm, kteří mají vlastní domácnost, kteří nakupují biopotraviny relativně často (alespoň jedenkrát za měsíc) a současně se při těchto nákupech orientují podle znalosti značek biopotravin.
Podle zprávy SC&C byla úspěšnost nalezení vhodného respondenta, tj. šance, že respondent souhlasící s dotazováním projde screeningem,  cca. 29 %. Tato pravděpodobnost však nebyla po celou dobu sběru dat konstantní. Významnou měrou klesala s postupným naplňováním kvót.
Problémy s dodržením kvót byly u kategorií: muži, starší věková kategorie, lidé s nižším vzděláním než s maturitou.

Type datainnsamling

Šlo o vyplňování dotazníku během face to face rozhovoru tazatele s respondentem. Dotazování ve většině případů probíhalo ve specializovaných obchodech s biopotravinami, nákupních střediscích, farmářských trzích.

Type forskingsinstrument

Standardizovaný dotazník

Vekting

Soubor není vážen.

Svarrate

Vzhledem k tomu, že šlo o kvótní výzkum, není možné vypočítat response rate v pravém slova smyslu.

Tilgangsstatus

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Avgrensingar

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Relatert materiell

Dotazník

Technická informace

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.