Dataset: Aktér 2009

Variable q13h: Není žádný vyšší princip, který by dějiny řídil

Literal Question

Opět Vám přečtu několik výroků, které se týkají historie, a Vy mi, prosím, pomocí KARTY B u každého řekněte, do jaké míry s ním souhlasíte nebo nesouhlasíte.
H. Není žádný vyšší princip, který by dějiny řídil.

Values Categories N
1 Rozhodně souhlasím 176
 16.5%
2 Spíše souhlasím 396
 37.1%
3 Spíše nesouhlasím 250
 23.4%
4 Rozhodně nesouhlasím 50
 4.7%
9 Neví, nedokáže posoudit 196
 18.4%
Sysmiss 3

Summary Statistics

Valid cases 1068
Missing cases 3
This variable is numeric

Interviewer Instructions

Pokyn: Předložte KARTU B a zakroužkujte jednu odpověď v každém řádku!  
NEVÍ, NEDOKÁŽE POSOUDIT = 9.

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.