Jeu de données: Aktér 2009

Variable q13h: Není žádný vyšší princip, který by dějiny řídil

Question littérale

Opět Vám přečtu několik výroků, které se týkají historie, a Vy mi, prosím, pomocí KARTY B u každého řekněte, do jaké míry s ním souhlasíte nebo nesouhlasíte.
H. Není žádný vyšší princip, který by dějiny řídil.

Valeurs Catégories N
1 Rozhodně souhlasím 176
 16,5%
2 Spíše souhlasím 396
 37,1%
3 Spíše nesouhlasím 250
 23,4%
4 Rozhodně nesouhlasím 50
 4,7%
9 Neví, nedokáže posoudit 196
 18,4%
Sysmiss 3

Statistiques sommaires

Cas valides 1068
Cas manquants 3
Cette variable est numérique

Instructions à l'interviewer

Pokyn: Předložte KARTU B a zakroužkujte jednu odpověď v každém řádku!  
NEVÍ, NEDOKÁŽE POSOUDIT = 9.

Télécharger

Index des Métadonnées

Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.

Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.