Datasett: Aktér 2009

Variabel q13h: Není žádný vyšší princip, který by dějiny řídil

Spørsmålstekst

Opět Vám přečtu několik výroků, které se týkají historie, a Vy mi, prosím, pomocí KARTY B u každého řekněte, do jaké míry s ním souhlasíte nebo nesouhlasíte.
H. Není žádný vyšší princip, který by dějiny řídil.

Verdier Kategorier N
1 Rozhodně souhlasím 176
 16,5%
2 Spíše souhlasím 396
 37,1%
3 Spíše nesouhlasím 250
 23,4%
4 Rozhodně nesouhlasím 50
 4,7%
9 Neví, nedokáže posoudit 196
 18,4%
Sysmiss 3

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1068
Manglende tilfeller 3
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Pokyn: Předložte KARTU B a zakroužkujte jednu odpověď v každém řádku!  
NEVÍ, NEDOKÁŽE POSOUDIT = 9.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.