Dataset: Bydlení na volném trhu

Variable q44b: SITUACE PROTI ROKU 1989 – PESTROST NABÍDKY BYTŮ

Literal Question

Je podle Vašeho názoru současná situace v oblasti bydlení v České republice lepší nebo horší než před rokem 1989, pokud jde o …?
b) pestrost nabídky bytů

Values Categories N
0 bez odpovědi 0
 0.0%
1 mnohem lepší 70
 35.0%
2 spíše lepší 88
 44.0%
3 ani lepší, ani horší 19
 9.5%
4 spíše horší 7
 3.5%
5 mnohem horší 3
 1.5%
8 odmítl 0
 0.0%
9 neví 13
 6.5%

Summary Statistics

Valid cases 200
Missing cases 1
Minimum 1.0
Maximum 9.0
This variable is numeric

Interviewer Instructions

Pokyn: Předložte KARTU 53! Zakroužkujte jednu odpověď v každém řádku!

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.