Jeu de données: Bydlení na volném trhu

Variable q44b: SITUACE PROTI ROKU 1989 – PESTROST NABÍDKY BYTŮ

Question littérale

Je podle Vašeho názoru současná situace v oblasti bydlení v České republice lepší nebo horší než před rokem 1989, pokud jde o …?
b) pestrost nabídky bytů

Valeurs Catégories N
0 bez odpovědi 0
 0,0%
1 mnohem lepší 70
 35,0%
2 spíše lepší 88
 44,0%
3 ani lepší, ani horší 19
 9,5%
4 spíše horší 7
 3,5%
5 mnohem horší 3
 1,5%
8 odmítl 0
 0,0%
9 neví 13
 6,5%

Statistiques sommaires

Cas valides 200
Cas manquants 1
Minimum 1.0
Maximum 9.0
Cette variable est numérique

Instructions à l'interviewer

Pokyn: Předložte KARTU 53! Zakroužkujte jednu odpověď v každém řádku!

Télécharger

Index des Métadonnées

Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.

Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.