Datasett: Bydlení na volném trhu

Variabel q44b: SITUACE PROTI ROKU 1989 – PESTROST NABÍDKY BYTŮ

Spørsmålstekst

Je podle Vašeho názoru současná situace v oblasti bydlení v České republice lepší nebo horší než před rokem 1989, pokud jde o …?
b) pestrost nabídky bytů

Verdiar Kategoriar N
0 bez odpovědi 0
 0,0%
1 mnohem lepší 70
 35,0%
2 spíše lepší 88
 44,0%
3 ani lepší, ani horší 19
 9,5%
4 spíše horší 7
 3,5%
5 mnohem horší 3
 1,5%
8 odmítl 0
 0,0%
9 neví 13
 6,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 200
Manglande tilfelle 1
Minimum 1.0
Maksimum 9.0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjonar til intervjuaren

Pokyn: Předložte KARTU 53! Zakroužkujte jednu odpověď v každém řádku!

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.