Datasett: Pisa-L 2003-2006

Samandrag

V roce 2003 tedy zahájilo oddělení Sociologie vzdělání a stratifikace Sociologického ústavu AV ČR ve spolupráci s dalšími institucemi v České republice současně s výzkumem PISA, zaměřeným na mezinárodní srovnání znalostí patnáctiletých žáků v oblasti matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti, také projekt PISA-L (PISA-Longitudinal). Výzkum PISA-L je koncipován jako longitudinální a skupinu respondentů tvořili v roce 2003 nejen patnáctiletí žáci ze základních a středních škol, ale také jejich rodiče. Dotazník pro rodiče byl zaměřen na ekonomické, sociální a kulturní stránky sociálního původu žáka (profese, příjmy, životní úroveň, kulturní aktivity, sociální kontakty, atd.), na mobilitní dráhu rodičů, na jejich hodnotové orientace a jejich představy o budoucnosti dítěte. Dotazník žáka zrcadlovým způsobem zjišťoval hodnotové orientace a životní plány tak, aby bylo možné zjistit míru mezigeneračního transferu hodnot a vzorců životního úspěchu. Data získaná v rámci PISA-L je možno podrobit komparaci s vybranými zeměmi, které realizují podobný projekt (např. Dánsko, Kanada).

Variabelgrupper

Full tittel

Pisa-L  2003-2006

Undertittel

longitudinální výzkum

Identifikasjonsnummer

CSDA00092

Ansvarleg forfattar

Namn Tilknyting
Sociologický ústav AV ČR v.v.i.
Petr Matějů hlavní výzkumník Sociologický ústav AV ČR v.v.i.

Produsent

Namn Tilknyting Forkorting Rolle
Sociologický ústav AV ČR v.v.i. SOU AV ČR vytvoření datového souboru
Martin Vávra ČSDA, Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. ČSDA archivace, vytvoření elektronického codebooku

Produksjonsdato

2006

Sponsor/finansierande institusjon

Namn Forkorting Rolle Løyving
MŠMT archivace dat LM2010006

Datadistributør

Namn Tilknyting Forkorting
Český sociálně-vědní datový archiv Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. ČSDA

Kontaktperson

Namn Tilknyting E-postaddresse Universal Resource Identifier

Utgjevar

Namn Tilknyting Forkorting
SOU AV ČR

Deponeringsdato

2012-10

Distribusjonsdato

2012-12

Seriefråsegn

Serienamn

PISA

Serieinformasjon

Série výzkumů organiovaná OECD zaměřená na mezinárodní srovnání znalostí patnáctiletých žáků v oblasti matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti. Výzkum PISA-L (PISA Longitudinal) je realizován je v některých zemích OECD (např. Dánsko, Kanada). kladem je výzkum PISA doplněný o longitunální komponentu zachycující další vzdělanostní kariéru respondentů.

Versjon

První verze dat a metadat

Dato: 2013

Type: Verze 1.

Bibliografiske tilvising

Sociologický ústav (Akademie věd ČR). Pisa-L  2003-2006 [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2013 [citováno DNE]. DOI 10.14473/CSDA00092

Oppbevaringsinformasjon

Dostupnost A

Stad: FHS

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekka

Start Slutt Syklus
2003 2006

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2003-05 2003-05 1.
2006 2006 2.

Land

Česká republika  (CZ)

Geografisk eining

ČR

Analyseeining

jedinec

Univers

V roce 2003 studenti posledních ročníků základních škol a příslušných ročníků gymnázií -(typicky šlo o patnáctileté) a jejich rodiče.  
V roce 2006 byly znovu tito studenti kontaktováni.

Datainnsamlar

Ústav pro informace ve vzdělávání

Utvalsprosedyre

Dvoustupňový výběr. Nejprve bylo vybráno 251 škol z databáze základních s středních škol. Následně byli vybíráni žáci narození v roce 1987 (což odpovídalo studiu v deváté třídě ZŠ nebo analogické třídě gymnázia). Na základních školách byl vzorek doplněn o žáky, kteří se narodili v jiném roce, ale také navštěvovali také devátou třídu, aby byl vzorek reprezentativní pro 9 ročník.  
PO vyplnění dotazníku studentem byli prostřednictvím studenta osloveni jeho rodiče a požádáni, aby jeden z nic vyplnil dotazník.

Type datainnsamling

SAQ - dotazník vyplňovaný respondentem

Type forskingsinstrument

Standardizovaný dotazník

Vekting

Soubor je možné přážit pomocí odpovídající proměnné

Svarrate

Návratnost rodičovského dotazníku v prvním kole v roce 2003 byla 72% (tj. ze všech studentů, kteří vyplnili studentský dotazník se podařilo u 72% získat i vyplněný dotazník od jeho/jejího rodiče). Další údaje o návratnosti nejsou známy.

Tilgangsstatus

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Avgrensingar

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Relatert materiell

Dotazník studentský 2003

Dotazník studentský 2003 - doplněk na téma výpočetní techniky

Dotazník studentský 2003 - doplněk k žákovskému dotazníku

Dotazník pro rodiče 2003

Školní dotazník

Dotazník 2006

Pisa 2003 codebook

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.